+38 067 401 65 34

icon

UA

+38 067 401 65 34

icon

UA

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Даний документ є офіційною пропозицією (публічним договором) відповідно до ст.633 Цивільного Кодексу України.Фізична особа-підприємець Щегельський Ю.В., іменований надалі «Продавець», пропонує укласти цей Договір публічної оферти про купівлю-продаж товарів через веб-сайт Продавця https://bervy.com.ua/ будь-якій дієздатній повнолітній особі, іменованій надалі «Покупець», разом іменовані «Сторони».

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого ( формування замовлення та/або оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) та продовжуйте оформлення замовлення лише якщо Ви повністю згодні із викладеними нижче умовами.

Визначення термінів:

Договір публічної оферти (Оферта) - договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів.

Акцепт - договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів.

Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа яка, на підставі укладеного із Продавцем Договору публічної оферти, придбає товари та оплачує їх.

Документ на товари та послуги - розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.

Товар - продукція, пропонована до продажу відповідно до асортименту та цін, зазначених на Веб-сайті.

Замовлення - належним чином оформлена Покупцем електронна форма замовлення щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік Товарів, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну вартість обраних товарів.

Доставка замовлення - доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту магазину, представленого на Веб-сайті за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних у магазинах Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем, на умовах, вказаних на Вебсайті у розділі «Доставка» та в цьому Договорі.

Веб-сайт - веб-сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість у магазинах за URL-адресою: https://bervy.com.ua/ 

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на Веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.2. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на Веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.

1.3. Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення Товару Покупцем будь-яким способом незалежно від способу замовлення та форми оплати.

1.4. Погоджуючись з умовами Договору, Продавець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього/на неї в результаті укладання цього Договору.

1.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством України.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та доставити Товари, запропоновані до продажу на Веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним/неюТовари та послуги.

2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на Веб-сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

2.3. Продавець має право:

- В односторонньому порядку зупинити продаж Товарів, відмовити у оформленні Замовлення у випадку порушення Покупцем умов даного Договору;- В односторонньому порядку змінювати ціну на Товари, представлені на Веб-сайті. Ціна за на Товар після оформлення замовлення не може бути змінена Продавцем.- На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов даного Договору, шляхом опублікування його в новій редакції на Веб-сайті. - Відповідні зміни вступають в силу з моменту їх опублікування, або в інший строк визначений при їх публікації додатково.- Організовувати доставку Замовлень із залученням третіх осіб-перевізників.- Надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів».- Змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону/електронною поштою;- Продавець не несе відповідальності за неналежне використання Товарів Покупцем, замовлених на веб-сайті.

2.4. Продавець зобов’язаний:

- Виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;- Доставити Товар згідно з оформленим Замовленням та умовами даного Договору;- Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

2.5. Покупець зобов'язаний:

- Дотримуватись умов даного Договору;- Прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;- Оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;- Перевірити кількість, якість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.- Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-Сайті Продавця, до моменту оформлення Замовлення;- При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, яка необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

2.6. Покупець має право:

- Вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно на власний розсуд оформляє замовлення через Веб-сайт Продавця.

3.2. Відповідальність за вибір Товару та порядок оформлення Замовлення несе Покупець.

3.3. Покупець несе відповідальності за точність та/або достовірність інформації, що надається ним Продавцю при реєстрації, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

3.4. Формування замовлення складає 1-3 робочих дні з дня оформлення замовлення. Про готовність замовлення до відправки Продавець повідомляє Покупця.

4. Оплата замовлення

4.1. Ціна Товару вказується в гривнях.

4.2. Сума замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.

4.3. Ціна товару вказується на Веб-сайті.

4.4. Ціна Товару, вказана на Веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

4.5. Покупець оплачує вартість замовлення за Договором шляхом:

- перерахування грошових коштів он-лайн на розрахунковий рахунок Продавця з використанням платіжних систем LiqPay- в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Продавця, через мобільний додаток, касу банку, термінал самообслуговування, тощо.- післяплатою при отриманні замовлення засобами поштового зв’язку.Порядок та види оплати визначені на веб-сайті в розділі «Оплата і доставка».

4.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

4.7. У разі неоплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.

4.8. Замовлення надаються тільки по факту отримання оплати Продавцем. Але в будь-якому випадку за умови наявності Товару на момент оплати Покупцем.

4.7. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо товарів, замовлених Покупцем.

5. Виконання замовлення та доставка

5.1. Продавець не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам Веб-сайт) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, придбання товару або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

5.2. У разі неможливості виконання взятих на себе зобов’язань за обставин, що викладені в п. 5.1 (виключаючи форс-мажор), Продавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від Покупця як оплата за товари.

5.3. Супроводжуючі товар зображення є ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Оригінальні кольори товарів можуть відрізнятися від зображення на Веб-сайті через різну передачу кольорів моніторами/екранами приладів, які використовує Покупець. Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність.

5.4. Доставка Товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем, або за допомогою залучених Продавцем за власним вибором третіх осіб.

5.5.Порядок та способи доставки визначені на веб-сайті в розділі «Оплата і доставка».

5.6. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

5.7. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Розрахункового документа.

5.8. При прийнятті Замовлення Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. Фактичне прийняття Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено, якість та комплектність Товару відповідають замовленню, будь-які недоліки Товару відсутні, а Продавець повністю і належним чином виконав свої обов’язки.

6. Повернення товару

6.1. У випадку виявлення під час отримання Товару невідповідностей за якістю, кількістю та асортиментом, Покупець зобов’язаний негайно скласти відповідний дефекний Акт, який має бути підписаний представником служби доставки та до якого мають бути надані фото/відео докази виявлених невідповідностей. Покупець зобов’язаний негайно повідомити Продавця про такі факти надавши копію дефектного Акту.

6.2. У випадку відсутності дефектоного Акту, складеного в порядку п. 6.1. даного Договору, Покупець не має права посилатися на невідповідність товару за якістю, кількістю та асортиментом.

6.3.Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист правспоживачів».

6.4. Покупець має право обміняти чи повернути Товар протягом 14 календарних днів після його отримання в порядку Закону України «Про захист правспоживачів», при цьому всі витрати на повернення товару відносяться на Покупця. Для оформлення повернення товару Покупець направляє відповідний запит Продавцю за допомогою контактних засобів зв’язку, розміщених на Веб-сайті.

6.5. Повернення або заміна Товару здійснюється тільки за умови збереження початкового товарного вигляду виробу та упаковки, а також відсутності слідів використання.

6.6. Продавець зобов’язаний повернути вартість оплаченого товару протягом 30 календарних днів з дня отримання повернення товару шляхом безготівкового переказу на рахунок Покупця, із якого здійснювалася оплата за товар. Якщо товар оплачувався іншим способом, Покупець повідомляє Продавцю свої банківські реквізити для зарахування повернення оплати.

6.7. Гарантійний строк на товари відповідає вимогам законодавства України.

6.8. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», товари належної якості, виготовлені під індивідуальне замовлення обміну та поверненню не підлягають. 

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою слід розуміти надзвичайні умови, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором, та які не залежать від Сторін. До них належать стихійні явища (землетруси, повені, тощо), воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії, заборонні заходи державних органів, тощо.

7.2. Сторона, яка посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин, зокрема сертифікат, виданий компетентним державним органом.

7.3. Протягом дії непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій одна до одної та приймають кожна відповідно свій ризик за відповідні наслідки.

8. Конфіденційність і захист інформації

8.1. При акцепті договору Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

8.2. При оформленні замовлення Покупець вказує Прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, адресу доставки.

8.3. Реєструючись на веб-сайті або оформляючи Замовлення Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою SMS повідомлень, електронної пошти або за допомогою інших телефонних додатків, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутні і діючі акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти. Покупець має право у будь-який момент відмовитися від отримання такої розсилки повідомлень.

9. Додаткові умови

9.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

9.2. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

9.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.